SFC Nova Semilong có gì khác biệt?

Dec 28, 2021 08:38:38

Nếu một số mồi Slow Jig khác của Seafloor Control sinh ra chỉ đê câu Slow với thiết kế chuẩn cân bằng trọng tâm, rồi trong quá trình câu, người dùng tự tìm thấy nó có thể câu speed, thì SFC Nova Semilong được chủ động nghiên cứu và thiết kế để câu HIỆU QUẢ cả Slow jig lẫn Medium Slow Pitch Jerk, HIỆU QUẢ với tất cả các loại máy đứng (spinning), Overhead/Lever Wind, máy Jig điện; Cần đứng, cần ngang…

Mồi Jig SFC Nova Semilong với thiết kế bán dài tương tự như mồi S-Legend hay Messiah Semilong… nổi tiếng cực kỳ dễ câu ở bất kỳ điều kiện nào, từ thủy chiều chậm đến nhanh hay khi nước đứng.

SFC Nova dễ câu ở bất kỳ điều kiện nào, từ thủy chiều chậm đến nhanh hay khi nước đứng

Điểm nhấn của SFC Nova chính là thiết kế thân hình mỏng để giảm lực cản của nước và thiết kế BẤT ĐỐI XỨNG thay vì ĐỐI XỨNG và TRỌNG TÂM CÂN BẰNG (Center balance). Thiết kế này vẫn có tạo chuyển động (action) TRỌNG TÂM CÂN BẰNG (Center balance) đặc trưng của loại mồi Slow Jig nhưng lại có một chút phá cách của Speed Jig. SFC Nova Semilong thể hiện một cách tự nhiên như một chu cá nhỏ vậy, đôi khi từ tốn bơi lội, đôi khi lại vội vã, sợ hãi trốn chạy khi thấy nguy cơ.

SFC Nova  có thân hình mỏng để giảm lực cản của nước và thiết kế BẤT ĐỐI XỨNG

SFC Nova Semilong có thể dùng với 2 lưỡi trên và 2 lưỡi dưới (Slow Pitch Jerk) hoặc 2 lưỡi trên (Speed Jig).

SFC Nova Semilong câu HIỆU QUẢ  với kiểu câu Slow Pitch Jerk và Medium Fast Slow Pitch Jerk

SFC Nova Semilong câu HIỆU QUẢ  với các loại cá, từ cá đáy đến cá lửng.

SFC Nova Semilong câu HIỆU QUẢ với tất cả các loại máy đứng (spinning), Overhead/Lever Wind, máy Jig điện.

SFC Nova Semilong câu HIỆU QUẢ với tất cả các cần ngang (Baitcast) và cần đứng (Spinning).

LƯU Ý: HIỆU QUẢ rất khác với CÓ THỂ hay THÍCH HỢP sử dụng.

Hoàng Quốc Trí
VietnamFishingReview