Tàu câu Pursuit OS 285

Nov 30, 2012 09:03:03

Tàu Pursuit OS 285 được thiết kế với hiệu suất tuyệt vời và trang trí nội thất cao cấp. Nếu bạn muốn bắt được cá lớn, bạn phải cần những chiếc tàu như thế.
Nguồn:pursuitboats.com
VFR