Vietnamfishingreview

Liên hệ

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

Chúng tôi rất mong muốn nhận được những thông tin phản hồi của đọc giả về website vietnamfishingreview.vn. Những đề nghị cải tiến; các vấn đề đọc giả gặp phải kể cả những vấn đề mà đọc giả nghĩ nên để ban biên tập website cần biết.

Tuy nhiên, trang thông tin điện tử www.vietnamfishingreview.vn không phải là “Trung tâm dịch vụ khách hàng”. Do vậy, xin vui lòng không gửi email cho chúng tôi các nội dung mang tính cá nhân như: "Tôi đã bị hỏng cái máy câu A…" hoặc " Làm sao tôi có thể nối dây câu với dây ngọn" hoặc "tôi bị gãy đọt cần A, tôi có thể thay hoặc sửa ở đâu”.

Các vấn đề này, Quí vị nên liên lạc với đường dây nóng của các nhà sản xuất có liên quan hoặc nơi đã bán hàng cho quí vị.

Xin lưu ý, chúng tôi không thể và không trả lời các yêu cầu như:

  • "Tôi cần lời khuyên của bạn cho sản phẩm A"
  • "Khi nào bạn sẽ viết về sản phẩm B?"
  • "Bạn đang chuẩn bị viết về sản phẩm C?"
  • "Tôi cần cuốn hướng dẫn sử dụng của sản phẩm D" *
  • "Tôi muốn tìm chỗ thay thế đọt cần bị gãy của tôi" *
  • "Cần nào, máy nào tôi có thể đi câu biển?"
  • "Cái nào tốt hơn máy A, B hay C?"
  • "Tôi chỉ có X tiền, loại cần và máy nào tôi nên mua?"

Những câu trả lời này có thể được tìm thấy trên website của nhà sản xuất hoặc thông qua nơi quí vị mua hàng.

Quí vị có thể gửi ý kiến cho ban biên tập Website theo cách thức như sau: