Pháp lý

Jul 11, 2012 09:46:29

Trang thông tin điện tử vietnamfishingreview.vn  thuộc quyền sở hữu và quản trị của Công ty TNHH Nghiên Cứu Thị Trường Kinh Doanh Sách Báo việt Nam (sau đây được viết tắt là: VNB).

Khi truy cập vào trang web, Quí khách mặc nhiên đồng ý với các điều khoản và điều kiện được cung cấp trong bản nội qui này. Kính mời Quí khách đọc và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi truy cập vào trang web.

1. Chấp thuận các điều kiện sử dụng
Khi sử dụng trang thông tin điện tử vietnamfishingreview.vn , Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều Kiện Sử Dụng”) đề ra ở đây. Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều Kiện Sử Dụng” để biết được các sửa đổi mới nhất..

2. Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên trang thông tin điện tử vietnamfishingreview.vn nhằm mục đích cung cấp thông tin về cộng đồng câu cá ở Việt Nam và Thế Giới, cung cấp thông tin về thiết bị câu, các công nghệ sản xuất thiết bị câu, các điểm câu, các kỹ thuật câu, các thông tin về sản phẩm và dịch vụ phục vụ ngành câu cá thể thao.

VNB sẽ cố gắng để cung cấp thông tin chính xác nhất cho quí khách, tuy nhiên sẽ không có bất kỳ đảm bảo cũng như cam kết về trách nhiệm nào liên quan đến tính chính xác và đầy đủ của các thông tin nói trên.

3. Bảo mật thông tin khách hàng.

VNB có những yêu cầu về việc đăng ký thành viên khi Quí khách muốn truy cập vào trang web. Quí khách cần cung cấp đầy đủ thông tin và bảo vệ mật khẩu truy nhập hệ thống, tránh để lộ mật khẩu hoặc cho người thứ hai sử dụng. Quí khách phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi hoạt động diễn ra trong mật khẩu của mình.

VNB sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo mật thông tin cá nhân mà Quý khách khai báo trên trang Web này tuy nhiên VNB không đảm bảo ngăn chặn được hoàn toàn mọi truy cập trái phép và sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến các thông tin bị truy cập trái phép.

4. Kết nối từ trang Web khác
VNB không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của trang thông tin điện tử vietnamfishingreview.vn sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện hay hiển thị mặc định của trang web.

5. Miễn trừ trách nhiệm:

VNB không cam kết trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với những thông tin hiển thị tại trang thông tin điện tử vietnamfishingreview.vn về sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ mà người mua hàng lựa chọn; Quyền sở hữu, tính riêng tư hay bảo đảm tác quyền. 

VNB cũng từ chối trách nhiệm hay đưa ra bảo đảm rằng trang Web sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn, đầy đủ hay đúng hạn của các thông tin hiển thị. Khi truy cập vào trang thông tin điện tử vietnamfishingreview.vn , quí khách mặc nhiên đồng ý rằng: VNB, các nhà cung cấp khác cùng với đối tác liên kết, cán bộ quản lý và người đại diện không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc thiệt hại gián tiếp do không lường trước được, hoặc do hậu quả để lại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh có liên quan đến việc: (1) Sử dụng các thông tin trên trang Web này (2) Truy cập trên Internet các nội dung từ liên kết có sẵn; (3) Đăng ký thành viên, nhận thông tin hay tham gia vào chương trình khách hàng thân thiết của trang thông tin điện tử vietnamfishingreview.vn .

6. Quyền sở hữu trí tuệ

Trang thông tin điện tử vietnamfishingreview.vn  và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của VNB và các nhà cung cấp có liên quan khác. Cá nhân hay tổ chức nào muốn sao chép bất cứ chi tiết nào của các nội dung này đều phải tuân thủ các điều kiện sau: (1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại; (2) Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc; và (3) Mọi sản phẩm, công nghệ hay qui trình được sử dụng hay hiển thị tại trang thông tin điện tử vietnamfishingreview.vn  đều có thể liên đới đến bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác của VNB và các nhà cung cấp có liên quan mà không thể chuyển nhượng được. Tất cả các nội dung được cung cấp tại trang thông tin điện tử vietnamfishingreview.vn  không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các trang web độc lập khác mà không được sự chấp thuận của VNB. Mọi hình ảnh, thương hiệu, nhãn hiệu hay biểu tượng trình bày tại trang thông tin điện tử vietnamfishingreview.vn  được bảo vệ bởi Luật sở hữu trí tuệ và các điều luật có liên quan khác.

VNB sẽ tích cực tìm kiếm các hành vi vi phạm bản quyền trên Internet cũng như trong in ấn và sử dụng đầy đủ hiệu lực pháp luật để đối phó với bất kỳ hành vi xâm phạm bản quyền của VNB.

7. Điều chỉnh và sửa đổi
VNB có quyền tự quyết khi thực hiện các thay đổi, tu chỉnh hoặc chấm dứt sự hoạt động của trang Web này vào bất cứ thời điểm nào.

8. Luật điều chỉnh và cơ quan giải quyết tranh chấp
Điều Kiện Sử Dụng này được điều chỉnh bởi luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt nam. Tòa án của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan.